Pakiet eksperymentalny

Experimental package

Serwis ankietowy

Surveys on-line

oferta


Oferta

W oparciu o przedstawione autorskie narzędzia badawcze firma LabSEE świadczy usługi w zakresie przygotowania, realizacji oraz analizy wyników badań ankietowych i eksperymentalnych. Specjalizujemy się w nieszablonowych rozwiązaniach oraz zapewniamy zespół o najwyższych kwalifikacjach, który tworzą specjaliści aktywnie związani ze środowiskiem naukowym. W naszej ofercie posiadamy również szkolenie z obsługi narzędzi badawczych oraz szkolenia pogłębiające wiedzę z zakresu ekonomii w oparciu o dostosowane do specyfiki działalności klienta eksperymenty.

© Copyright by LabSEE