Pakiet eksperymentalny

Experimental package

Serwis ankietowy

Surveys on-line

oferta


Badania ankietowe

W oparciu o autorskie rozwiązanie elektronicznego systemu ankietowego oferujemy Państwu możliwość przygotowania, przeprowadzenia oraz analizy wyników badań ankietowych.

Przed realizacją Państwa ankiety prosimy o skontaktowanie się z nami pisząc na adres ankiety@labsee.pl zamieszczając krótki opis celu oraz zagadnień poruszanych w badaniu oraz w miarę możliwości wstępny zarys ankiety. Po zapoznaniu się przekazanym nam opisem odpiszemy do Państwa podając ogólny zarys realizacji zamówienia: termin, kwestie niezbędne do rozwiązania lub ustalenia, informację o szacowanym koszcie.

Koszty przygotowania ankiety zależą od wielkości ankiety, tj. liczby pytań oraz ich skomplikowania. Koszty analizy zebranych wyników uzależnione są czasu jaki jest wymagany do przeprowadzenia zamówionych testów statystycznych, wykresów itp. Wycena realizacji zamówienia obu tych zadań opiera się zatem na liczbie godzin pracy zaangażowanych w projekt osób.

Samo przeprowadzenie ankiety wyceniane jest indywidualnie w oparciu wymaganą liczbę respondentów oraz szacowany czas wypełnienia ankiety.

© Copyright by LabSEE