Pakiet eksperymentalny

Experimental package

Serwis ankietowy

Surveys on-line

oferta


Eksperymenty

Jako twórcy platformy eksperymentalnej jesteśmy w stanie przygotować praktycznie dowolny eksperyment z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych oraz psychologii. Zapewniamy wsparcie merytoryczne już na etapie projektowania eksperymentu oraz wsparcie techniczne w trakcie jego realizacji.

Aby zamówić u nas wykonanie bądź realizację eksperymentu należy skontaktować się z nami pisząc na adres eksperymenty@labsee.pl zamieszczając krótki opis badania. Po zapoznaniu się przekazanym nam opisem odpiszemy do Państwa podając ogólny zarys realizacji zamówienia: termin, kwestie niezbędne do rozwiązania lub ustalenia, informację o szacowanym koszcie.

Ze względu na indywidualny charakter każdego z eksperymentów jego przygotowanie może zająć od kilkunastu do kilkudziesięciu godzin pracy zespołu. Wycena realizacji zamówienia opiera się zatem na liczbie godzin pracy zaangażowanych w projekt osób.

© Copyright by LabSEE