Pakiet eksperymentalny

Experimental package

Serwis ankietowy

Surveys on-line

eksperymenty


Przykładowe eksperymenty

Trust Game – gra w zaufanie, uczestnicy dobierani są w pary i przypisywane są im role PIERWSZEJ osoby oraz DRUGIEJ osoby. Najpierw osoba PIERWSZA podejmuje decyzje ile z 20 punktów przekaże osobie DRUGIEJ. Przekazana kwota jest podwajana i przedstawiana do dyspozycji osobie DRUGIEJ, która teraz ma za zadania podjąć decyzję ile z podwojonej kwoty odda z powrotem osobie PIERWSZEJ.

TrustGame.labsee

Public Goods – gra w której uczestnicy są dzieleni na 4-osobowe grupy. Każdy z członków grupy decyduje ile z 20 punktów chce zatrzymać sobie, a ile przeznaczyć na wspólną inwestycję. Następnie suma wszystkich wpłat na wspólną inwestycję jest mnożona przez współczynnik 1.6 i tak otrzymana liczba punktów jest rozdzielana pomiędzy wszystkich członków grupy po równo.

PublicGoods.labsee

Market – gra, w której uczestnicy grają role pośredników na rynku, przy czym jedna połowa z nich ma za zadanie zarabiać na sprzedaży, pozostali zaś na kupowaniu. Gra odzwierciedla znany eksperyment Chamberline’a.

Market.labsee

Localization Choice – gra, w której uczestnicy dobrani w pary konkurują jako sprzedawcy homogenicznego produktu podejmując decyzje o lokalizacji swego punktu sprzedaży oraz cenie produkut.

LocalizationGame.labsee

Beauty Contest Game – gra, w której uczestnicy wybierają liczbę z przedziału od 0 do 100. Osoba, która wybierze liczbę będąca najbliżej ¾ średniej z wszystkich liczb wygrywa.

BeautyContestGame.labsee

Aukcje - różne typy aukcji

Auctions.labsee

Pogoń za rentą - gra symulująca sytuację ekonomiczną typu rent seeking

RentSeeking.labsee

Pryncypał - Agent - gra odzwierciedlająca schemat principal-agent nawiązująca do relacji pracownik - pracodawca

PrincipalAgent.labsee

© Copyright by LabSEE