Pakiet eksperymentalny

Experimental package

Serwis ankietowy

Surveys on-line

eksperymenty


LabSEE XP - pliki do pobrania

Wymagania systemowe

System LabSEE XP składa się z dwóch komponentów: serwera i klienta. Do uruchomienia aplikacji klienta wystarczy posiadać zainstalowane środowisko uruchomieniowe Javy (tzw. JRE). Aplikacja serwera do uzyskania pełnej funkcjonalności wymaga środowiska programistycznego Javy (tzw. JDK), w przypadku pracy jedynie w środowisku JRE nie będzie możliwe kompilowanie kodu eksperymentów, można natomiast przeprowadzić badanie i dokonywać modyfikacji parametrów eksperymentu.

Niezbędna jest instalacja środowiska Javy w wersji 6 najlepiej w jej najnowszym wydaniu. Wszelkie pliki można pobrać ze strony producenta:

http://java.sun.com/javase/downloads/

W przypadku instalacji środowiska JDK na potrzeby aplikacji serwera niezbędne jest skopiowanie biblioteki tools.jar z katalogu instalacji JDK do katalogu instalacji JRE (dla standardowej instalacji w systemie Windows XP oba katalogi znajdują się w C:\Program Files\Java\, pierwszy z nich to podkatalog jdk1.6.0_xx\lib\, drugi zaś to podkatalog jre6\lib\)

Pliki do pobrania

Pakiet eksperymentalny LabSEE XP udostępniany jest nieodpłatnie na zasadach licencji Creative Commons i Citeware do zastosowań niekomercyjnych. Pełna wersja licencji dostępna tutaj. Istnieje również możliwość zakupu licencji komercyjnej.

Pakiet LabSEE XP wersja 1.4.1: LabSEE-XP-1.4.1.zip

Pakiet LabSEE XP wersja 1.4: LabSEE-XP-1.4.zip

Wersja klienta on-line (applet): http://labsee.net/client.html

Instukcja (wersja angielska): LabSEE-XP-1.4-manual.pdf

Plik konfiguracyjny dla klienta z tekstami do własnego  zdefiniowania – przetłumaczenia (kodowanie UTF-8): server.txt

© Copyright by LabSEE